Rok 2018 przyniósł wielkie zmiany w naszym życiu. Z uwagi na niewydolność oddechową, Kasia w nocy jest wspomagana przez respirator.  Z drugiej strony dzięki Waszemu wsparciu Kasia rozpoczęła terapię mającą na celu zatrzymanie postępu jej choroby. Leczenie nie uzdrowi Kasi, nie sprawi że będzie chodziła, ale przynajmniej pozwoli jej przeżyć.  

W życiu trzeba obierać sobie cele i dążyć do ich realizacji. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają  Kasi. Otrzymane wsparcie wykorzystujemy  zgodnie z przeznaczeniem,  walcząc o jej życie.