Sprzęt i wydatki

Gromadzimy  środki  pieniężne na  rehabilitację i specjalistyczny sprzęt medyczny, który na co dzień otacza wszystkie dzieci chorujące  na SMA. Domowe ambulatorium składające się między innymi z ssaków, pulsoksymetru, ambu, bap, koncentratora tlenu, koflatora i respiratora zapewni nam możliwość szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych. Zbieramy także  pieniądze na wózek elektryczny,  windę dla osób niepełnosprawnych, pionizatory i inne sprzęty których wartość liczona jest w  tysiącach złotych.

 

DSC05884